Ostatní 3

24. června 2017 v 17:30 | Matyáš Packun
Když Vichřice vyšla z léčitelského doupěte
okamžitě šla za Ohnivkou. Ohnivko, víš kdo je můj otec? zeptala se Vichřice.
Ohnivka si hlasitě oddechla. Ano, vím kdo to je. řekla Ohnivka. Tak kdo? To ti
nemůžu říct. Prosím! Ne! Ale... Ne! Tak počkat, to ví i máma! No jasně Sněženko,
proč mě to nenapadlo dřív! A vydala se za Sněženkou.

Když Vichřice zašla za Sněženkou, aby se jí zeptala:
Kdo je její otec?
Cestou přemýšlela jestli jí Sněženka odpoví.
Vichřice se zarazila.
Co když jí Sněženka neodpoví?
A co když na ni bude naštvaná?
Musí to zjistit nějak jinak.
Ale jak?
 

Ostatní 2

24. června 2017 v 17:26 | Matyáš Packun
Kapitola .4
Ohnivko. oslovila ji Vločka.
Řekneš mi co je to Srdce-
novýklan? Ano. odpověděla
jí Ohnivka. Je to stará legen-
da a nevím, nikdo neví kolik
je na ní pravdy. Prosím vyprá-
věj mi ji! mňoukla Vločka. Tak
dobře a spustila:Kdysi dávno
prý žil klan mocnější než Hvězd-
ný klan byl to klan o kterém ti
teď vyprávím, ten klan byl prý
tak šlechetný žě pomáhal všem
ať už přátelům či nepřátelům.
Ale jednou to Zrcadlovýklan
přehnal a zaútočili na Srdce-
novýklan. Jejich velitelka od
té doby loví s Hvězdným kla-
nem. Srdcenovýklan se roz-
prchl. Ale ještě předtím zás-
tupce velitele Rudý tygr odpří-
sáhl strašlivou pomstu. To o
té pomstě to už pohádka není!

Kapitola .5
Od té doby co Vločky mluvila s Ohnivkou o Srdcenovémklaně uběhlo několik úplňků a byl čas,
aby se z Vločky stala válečnice
a z Tlapky učednice. Sněhový měsíc svolal klan. Pak mňoukl: Vločko předstup! Vločko jsi statečná a moudrá. Nastal čas,
aby se z tebe stala válečnice.
Vločka údivem otevřela pusu. Já Sněhový měsíc velitel Gepardaklanu vyzývám své předky, aby shlédli dolů
na tuto učednici. Pilně se učila, aby porozuměla vašemu vznešenému kódu, a já vám ji nyní doporučuji jako
válečnici. Vločko slibuješ že budeš dodržovat kód válečníků chránit svůj klan, i kdyby tě to mělo stát život? Slibuji! řekla Vločka. Pak ti z moci Hvězdného klanu dávám válečnické jméno. Od této chvíle bude Vločka známa jako Ledová vichřice.Hvězdný klan oceňuje tvou odvážnost a moudrost, a proto tě vítáme mezi sebe jako válečnici Gepardaklanu. Následující den se z Tlapky stala Tlapa
učednice Gepardaklanu.

Kapitola .6
O pět dní později od minulé příhody...
Byl večer už všichni spali jen Ledová vichřice neřamhouřila oči.
Dlouho se dívala do lesa co to... Jako by se tam něco pohlo.
Zrcadlovýklan! Ladová vichřice ze sebe vydala tak hlasitý zvuk,
že se všichni probudili. V tom okamžiku se začali všichni prát.
Ledové vichřici se někdo zakousl do nohy. Ale mrštila s ním
o jinou kočku a rázem uviděla hodně zlou věc. Odtáhli pryč
Ohnivého vichra! Rázem boj skončil. Kočky z Zrcadlovéhoklanu
odešly. Ale co Ohnivý vichr?

Kapitola .7
Uběhlo několik
úplňků od doby co
Ohnivého vichra unesli.
Ledová vichřice které budeme oslo-
vovat Vichřice začala s výcvikem Tlapy.
Ukázala jí jak: lovit ptáky, hraboše, myši, měli štěstí
a nakonec chytili i hodně králíků! V táboře je moc chválili a
do konce měla Vichřice pocit že je i trochu rozveselili.
Vichřice pak zašla za Ohnivkou. Ohnivko
myslíš, že najdeme Srdcenovýklan? Ale co je to
za hloupost vždyť je to jenom
pohádka! Vichřice pojď sem!
zavolal ji Sněhový měsíc.
Jak si vede Tlapka?
Vede si výborně.
řekla Vichřice
Děkuji řeknu
to Jasence.
Vichřice
odešla
měla
hezký
den.

Kapitola .8
Sněhový měsíc zvolával klan.
A řekl jak všichni víte Zrca-
dloví unesli Ohnivého vich-
ra je čas, aby jsme ho vzali
zpět! kočky souhlasně hou-
pali oháňkou sem a tam.
Musíme na ně zaútočt!
Zrzavý sne vem
si sebou Vichřici, Rychlovou-
se, Ohnivého tygra a Černotu.
Na co čekáte běžte! Zrzavý sen
se okamžitě vydal společně s os-
tatními pryč. Když se dostali před
jejich tábor okamžitě bez váhání za-
útočili. Vichřice uvidla, že Zrzavý sen
se krade k malé jeskyňce, asi tam byl
Ohnivý vichr. pomyslela si Vichřice. Vtom
na ní někdo skočil. Rychle se převalila na
záda, aby se ho zbavila. Fungovsalo to! Bitva
byla dlouhá. Ale nakonec Ohnivého vichra
přivedli spátky do tábora.

Kapitola .9
Když přišli domů, tak Ohnivý vichr
spěchal do školky. Asi se chtěl před-
svěčit jak jsi vedou koťata. Klan ho
hned přivítal. Všichni byli rádi že se
vrátil. Vichřice však musela vyřešit
závažnější věci. Musela zjistit kdo
je její otec. Nejdříve však musela jít
do léčitelského doupěte.
Pokračování příště...


Ostatní

24. června 2017 v 17:24 | Matyáš Packun
Úvod
Byla studená noc
Na útesu ležel bílý kocour. Sněhový měsíci. ozval se od někud hlas. Snížku!!! Sněhovému měsíci se naježili chlupy. To jsem já Sněženka! Chtěla jsem se tě zeptad jak jsi vede Vločka ? Sněhový měsíc se uvolnil. Vede jsi dobře. Co se děje? zeptale se Sněženka. Obávám se že bude válka...

Kapitola .1
Bylo teplé
ráno.Vloč-
ka vstávala
a Sněhový
měsíc už svo-
lává náš klan
Geparda-
klan. Svo-
lával takhle:
všechni Vá-
lečníci, Učed-
níci, Matky, Ko-
ťata i starší
pojďte k Velké
Bříze a pos-
louchejte.
Vločka tedy
šla k Velké
Bříze.Tam
na klan če-
kaly zlé zprá-
vy. Milý klane
obávám se že
na nás za-
útočí Zrcadlo-
výklan.

Kapitola .2
Vločka překvapením otevřela tlamu a zavolala Fouska.
V doupěti učedníků si povídali o tom že už brzy budou Válečníci.
V klanu je jich jenom 6 a to ještě počítala velitele a jeho zástupce.
Doupě šel navštívit Ohnivý vichr a odvedl si Vločku na útes a zep-
tal se jí:Přemýšlela jsi někdy kdo je tvůj otec? Vločka řekla že je prý mrtvý
A víš kdo to byl? Ne. řekla Vločka. Je naživu. řekl Ohnivý vichr a poslal jí do učed-
nického doupěte Vločka váhavě odešla.

Kapitola .3
Bylo horko. Slunce pálilo tak jak to
ještě Vločka nežažila. Šla se podívat
do školky, narodilo se totiž kotě. Jme-
novalo se Tlapka. Drželo se u Jasenky
jako přísavka. Vtom Rudá mlha vyběhla
ven z léčitelského doupěte. Sněhový mě-
síci! zasípala. Mám věždbu! Sněhový měsíc
okamžítě vyběhl z doupěte. Zdálo se mi o
Srdcenovémklanu a o Tlapce. Byl to záha-
dný sen. A nesmyslný! odsekl Sněhový mě-
síc. Srdcenovýklan je jen pohádka pro koťata!
Ale Vločka je skoro vůbec nevnímala, pořád měla
zvláštní pocit z toho včerejška, jak Ohnivý vichr může
vědět jestli její otec žije nebo ne? Mohl být Ohnivý vichr
její otec? Ale ne! No jo, ale odkuď má ty flíčky? Ne! To už
by si dávno něčeho všimla. Ale vždyď si na nikom nevšimla
nic ani do teď. Mohl snad být její otec samotář? Nebo ježtě
hůř, snad z jiného klanu? Přes to všechno nemohla potlačit
t svoji neskutečnou zvědavost a proto zašla za Ohnivkou.
Pokračování příště...

 


členi Gepardaklanu

24. června 2017 v 17:00 | Matyáš Packun
členi Gepardaklanu
Období Gepardaklanu
Členi Gepardaklanu:
Velitel:
Sněhový měsíc-hezký bílý kocourek
Zástupce velitele:
Ohnivý vichr-velký flekatý Bengálský kocour podobný gepardovi
Léčitel:
Rudá mlha-malá zrzavá kočka
Válečníci:
(kocouři a kočky bez koťat)
Rychlovous-rychlý modrošedý kocour
Fousek-učedník
Černota-málý čiperný válečník
Zrzavý sen-nenápadný zrzavý kocour
Vločka-učednice
Ohnivý tygr-černý kocour
Učedníci:
Fousek-malý šedý kocourek
Vločka-malé bílé kotě s hnědými flíčky
Matky:
Sněženka-hnědobílá kočka-Matka Vločky
Drápenka-žlutohnědá kočka
Jasenka-žlutá kočka
Starší:
Ohnivka-oranžová kočka

Zakládám nový klan!

24. června 2017 v 16:58 | Matyáš Packun
Zakládám nový klan!
Pro vás kteří jste to už dělali (Gepardí Hvězdo) tak já to budu dělat trochu jinak nachvíli se přestanu věnovat příběhům Ohnivého srdce a budu psát vlasní příběh o divokých kočkách jménem:
Období Gepardaklanu

Tetččino proroctví a Ohnivák část.1

24. června 2017 v 16:56 | Matyáš Packun
Modrá hvězdase s Tečkou
dlouho bavila když vtom se
Tečka zadívala na oblohu
Modrá hvězdo Hvězdný
klan nám posílá vzkaz:
Jen oheň...

Byla černo černá noc. Zrzek
byl v lese. Neznal to tam.
Něco zasuštělo v trávě.Byla to
myš! Zrzek ji chytil.Vtom
něco zasuštělo. Když se
Zrzek podíval zpět už tam
nebýla.Utekla mu. Zrzek se
probudil.Ležel ve své tep-
lém pelíšku.Pak snědl žrádlo
a šel ven. Zadíval se do lesa
opatrně vykročil. Kam jdeš?
ozval se známý hlas. Ahoj Čmou-
ho. Nechceš jít do lesa že, ne?
Jenom nakouknu. Já bych tam
nešel ani zanic! Řekl Čmouha
Henry říkal že tam byl. Ten
tam nikdy nebyl. řekl Zrzek
Ale byl tam! Říkal že je to
nebezpečné! Jsou tam zlé
děsivé divoké kočky!Já jdu!
Zrzek přelezl plot a posadil
se. Vtom zasuštělo křoví. Byla
tam myš! Vtom ušlyšel divné
zvuky. To myš vyplašilo. Skočila
na něj kočka! Zrzek se přev-
rátil dozadu. Trik mu, vyšel! Zrzek
upaloval domů! Vtom se ozvalo
dupání tlapek. Otočil se, byla tam
divoká kočka! Pokračování příště...

Bitva u slunečních skal a seznámení

24. června 2017 v 16:53 | Matyáš Packun

Bitva u slunečních skal a seznámení
Ahoj jmenuji se M.P.(Matyáš Packun)
a budu vám popisovat dílo
od pseudonimu
Erin Hunter
Kočičí Vá-

lečníci
Bylo klidno. Najednou vyskočili z křoví přízraky byli to divoké kočky! Jeden mourovatý kocour přitiskl jiného k zemi.
A mám tě Dubasi! Jak se jenom opovažuješ lovit na území Hromového klanu? Po dnešku patří nám Říčním! Vtom se
ozvalo pronikavé mňoukňutí. Další bojovníci říčních! Dráp se otočil další
bojovníci Říčního klanu! Drápe tohle nemá šanci! Jdeme.
Ne Rudochu! Ale přece jenom spustil:
Ústup klane! Ústup! Později v klanu:
žlutohnědá kočka vyšla ze svého
doupětea se zeptala:
Jak se má Myška?
Je hodně
Zraněná
Modrá
Hvězdo.
A co
ostatní
uzdraví
se?
Ano.Seznámení, vysvětlení a o mně

24. června 2017 v 16:43 | Matyáš Packun
Proč mám nový blog?
Mám nový blog, protože na původní jsem se nemohl přihlásit. Doufám, že sem budete chodit stejně jako u mojí první stránky. Opíšu tady všechny moje články a budu tady psát i nové.

Pro ty co mě ještě neznají.

O mně
Jmenuji se Matyáš Packun. Na stránkách vystupuji pod jménem pribeh-ohnivouse. Chtěl jsem psát novelizaci k Kočičím válečníkům (Divokým kočkám), ale nakonec jsem začal psát období Gapardaklanu, pak nové příběhy z Gepardaklanu.
Moje původní stránka je zde:
pribeh-ohnivouse.blog.czKam dál